Туш таъбири

Юлдузлар олис истак, олий билимнинг белгисидир. Тушда учаётган юлдузни кузатаётган бўлсангиз, бу бахтли ҳаётдан, барча эзгу истакларингизнинг, ҳатто ўзингиз ишонмаган хоҳишларингизнинг рўёбга...