Туш таъбири

Парвоз – яхши туйғу, озодлик, мустақиллик аломати. Тушингизда учаётганингизни кўрсангиз, ўнгда озодликка ва мустақил бўлишга интиласиз. Тез орада сиз шундай имкониятларга эга бўласиз. Агар...

Парранда – интилувчанлик, олдиндан кўра билиш, беқарорлик тимсоли. Агар тушингизда овози йўқ қуш кўринса – бу келажакда ер юзасида жуда қаттиқ қурғоқчилик рўй бериб, сайёрадаги кўплаб мамлакатлар...