Соатлар

Тушингизда қадимий соатларга қараётганлик – келажакда сизнинг ўтмишдаги хатоларингиздан қаттиқ пушаймон бўлишингизни билдиради. Балки бу тушда сизнинг аждодларингиз қилган хатолари учун хижолат бўлишингиз аломатидир. Девор соатининг тушга кириши – келгусида олдингизда бутун ҳаётингизни тубдан ўзгартириб юборадиган нимадир турганлигини билдиради. Агар тушингизда қўл соатини кўрснагиз, бундай туш ўйлаб қўйганларингизни рўёбга ошириш учун вақтингиз етмаслигини аён этади.