Парвоз

Парвоз – яхши туйғу, озодлик, мустақиллик аломати. Тушингизда учаётганингизни кўрсангиз, ўнгда озодликка ва мустақил бўлишга интиласиз. Тез орада сиз шундай имкониятларга эга бўласиз. Агар тушингизда парвоз қила туриб қулаб тушсангиз, ўзингизда қийинчиликларни енгишингизга ва муаммоларингизни ҳал этишингизга тўғри келади.