Ой

Ой – яширин ҳукмронлик қилиш, осойишталик, тасодифлик белгиси. Тушда ойга интилиш, сизнинг қандайдир янгиликка, бошдан кечирмаган воқеаларга интилишингизни билдиради. Тушингизда сиз кўриб турган Ой ёрқин қизил ёки тўқ қизил рангда бўлса, эҳтиёт бўлишга огоҳлантиришдир. Агар тушингизда Ой ёруғини кўраётган бўлсангиз – ўнгда бартараф этишингиз анча қийин кечадиган, кутилмаган қаршиликларга рўпарў келасиз.