Кўзгу

Кўзгу – иккиюзламачилик, сирларнинг аломатидир. Тушда ўзингизни тасвирингизни ойнада кўрсангиз бу кутилмаган хабар олишингиздан далолат. Агар сиз тушингизда ойнани синдириб қўйсангиз – ўнгда сизга яқин кишининг хиёнати туфайли ташвишли кунларни бошдан кечирасиз.